Agilityverksamheten

 

VERKSAMHET

Västerås Brukshundklubb har en komplett hinderpark med helt nya balanshinder från WT Metall inköpta våren 2020. SN Fordonsinredning gick in som sponsor och vi tackar dem ödmjukast för detta! Vi strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten och nya medlemmar är alltid välkomna.

Med agilitysektorn i spetsen försöker vi nå våra uppsatta mål för året och vårat långsiktiga mål är en klubb med många agilityaktiva och en trevlig atmosfär.

MEDLEMSKAP

Du måste vara medlem i Västerås Brukshundklubb för att nyttja agilityplan och hinderpark.

Om du ej är medlem och önskar träna på vår plan skall agilitysektorn kontaktas innan för ett godkännande.

Är du medlem i en annan lokalklubb i Svenska Brukshundklubben så kontaktar du agilitysektorn för ett godkännande först.

Kontakt Agilitysektorn: agility@vasterasbk.se

 

Balans
XM E R  I N F O R M A T I O N   K O M M E R