Västerås Brukshundklubb

NYHETSFLÖDET
                 UPPDATERAD 29 NOVEMBER

 

 Kallelse medlemsmöte 
Vi hälsar alla medlemmar vart välkomna tisdagen den 7 december.
Vi träffas i klubbstugan och mötet startar klockan 18:00 
Klubben bjuder på julfika. Dagordning nedan.

Välkomna!


1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans
med mötesordförande ska justera protokollet
6. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsen informerar
9. Sektorer informerar
10. Årsfest
11. Information från distriktsmötet 2021-11-10 12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande
Klubben bjuder på julfika i samband med medlemsmötet.

 

KLUBBFEST 
Hej alla klubbvänner!
Den 22 Januari med start 18:00 så träffas vi för en klubbfest på Åshyddan!

Vi börjar med lite mingel och sedan middag. 
Det kommer bli lotteri, musikquiz och trevlig stämning!

Klubben står för mat och dryck under kvällen. 

Anmälan sker till: jannesson60@hotmail.com , 073-899 24 22
Anmälan senast: 11 januari 

I anmälan så får ni skriva om ni har födoämnes allergier eller specialkost. 

Varmt välkomna! / Festkommittén

 17D6A9AC-C7A5-4A57-AF89-AED40CE8917E 

 

Kalendern
Här hittar du evenemang, träningar och eventuella tillfällen då planerna är uppbokade. Vi skickar ut information via Facebook regelbundet. 
Du hittar oss på Facebook genom att söka efter följande grupper: 
Västerås Brukshundklubb
 Agility Västerås Brukshundklubb

 

COVID-19 
 Västerås Brukshundklubb följer riktlinjer/rekommendationer från Svenska Kennelklubben ( SBK & Folkhälsomyndigheten).

Vid minsta symtom så ber vi er att inte besöka vår klubb. Tack!

Eventuella möten/aktiviter/prov/tävlingar under 2021 kan komma att ställas in. 

 Mer information finner ni på nedan länkar: 
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/ 
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/ 

 

Tankesmedja

Har du synpunkter eller förbättringsföslag till hemsidan? Det är ni som medlemmar som styr hur hemsidan skall vara utformad och vad hemsidan skall innehålla. Fyll i formuläret nedan så har ni chansen att påverka!


 

 

  

 


 

IDAG

torsdag
2
december
Beata, Beatrice

2021
Vecka 48

 

SBK_logga_Vasteras