Västerås Brukshundklubb

Bruks Lydnad IGP

Bruks
Tävlingssektorn (TÄS) ansvarar för tävlingar i Bruks, Lydnad och IGP.  Vill du genomföra ett bruksprov prövas hunden i både lydnad och ett av specialmomenten nedan, som du själv väljer. 
Man börjar tävla i appellklass och när man blivit uppflyttad fortsätter man till lägre, högre och sedan elit. Vill man tävla lydnad så börjar man med Startklass för att sen bli uppflyttad till klass 1, klass 2 och sedan klass 3.
Inom IGP (tidigare IPO) finns det tre klasser, IGP1, IGP2, IGP3.
För samtliga klasser gäller det att man måste få vissa poäng för att flyttas upp till nästa klass.

Läs mer genom att klicka vidare på röd tex

Bruks
Spår 
Hunden ska följa en markbunden vittring av människa
Sök    
Hunden ska hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i trerrängen
Skydd 
Hunden ska stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot mot föraren och hindra en bevakad person att avika
Rapport   
Hunden ska springa mellan två personer så fort som möjligt

Lydnad 
Lydnad 
Hunden ska utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Till exempel ska hunden gå fot, gå före, komma på inkallning, apportera, hoppa över hinder och göra platsliggning. 


IGP
IGP
Inom Internationell prövningsordning IGP (tidigare IPO) ingår flera olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

TÄS ansvarar även för den gemensamma lydnadsträningen på tisdagskvällar där alla är välkomna.

  • Kl 18,30 är det platsliggning och budföring utan skott
  • Kl 19,00 är det platsliggning och budföring med skott


Är du intresserad av att hjälpa till på våra tävlingar så skicka oss ett mail, vi brukar även lägga ut på Facebook inför varje tävling när det behövs funktionärer.

Kontakt tavling@vasterasbk.se

 

kicken rulleaGarm skydd

                        hundarna00001

Tävlingar 2022

230513   IGP 1-3

230528   Lydnad, Start-Klass1

230903   Lydnad, Start-Klass1

230917   Appellspår

231111   IGP 1-3 DM

Andra aktiviteter 2022

 

hundar00002

 

TÄNK PÅ Löptikar är välkomna att träna på appellplanen men att de, av respekt för andra hundar, bör hålla till på vänstra delen av planen som vätter mot fotbollsplanerna. Inför tävlingar får löptikar ej vistas på området (se kalender).