Västerås Brukshundklubb

NOSEWORK

 

Nose Work i Västerås BK

Sektorns arbete

Våren 2020 bildades sektor Nosework, med syfte att arrangera aktiviteter av olika slag, med företräde för klubbens medlemmar. Under 2020 arrangerar vi doftprov, en officiell och två inofficiella tävlingar, nosework-promenader, öppna träningstillfällen och 3 nybörjarkurser.

NW-kompetens

Kompetensen i klubben har ökats, genom att medlemmar utbildat sig och genom tillkomst av nya personer. Vi har nu certifierad instruktör, flera tävlingssekreterare och tävlingsledare. Under nästa år kan det bli ytterligare en instruktör och så småningom domare.

TÄVLINGAR 2021
Vi har planerat för 4 officiella tävlingar:

6 juni, TSM klass NW 3,
domare Michael Hedman


18 augusti, TEM Behållare klass NW 1,
domare Lena Östman


19 september, TSM klass NW 1,
domare Ann-Sofie Svenman och Lena Östman


24 oktober, TSM klass NW 2,
Domare Michael Hedman

 

Aktiviteter tillkommer efterhand. Kurser i mån av tillgänglig instruktör. Information kommer då på klubbens webbsida, samt på Facebook, Västerås Brukshundklubb.

Ditt engagemang behövs

Ju fler vi är, desto lättare blir det att åstadkomma fina arrangemang. Mycket hjälp av olika slag behövs, med allt ifrån att fixa kaffe, vara tidtagare eller bära grejer!

Om du vill engagera dig, har frågor eller förslag - tveka inte att ta kontakt på nosework@vasterasbk.se

Västerås 2020-09-21

 

 

 

 

Mette NW
Mette & Kasper arbetar i Nosework.